Mobilita, outsourcing, virtualizace nebo Green IT & Software - to nejsou slova žádného zaklínadla, ale hesla, která společnost Micros-Fidelio určila jako ta, která budou podnikům v nejbližší budoucnosti udávat směr, co se jejich vybavení informačními technologiemi týče. "Nyní se snažíme klientům nabídnout taková řešení, kterými by mohli oslovit koncové zákazníky, tedy své hosty používající nejnovější moderní komuni-kační technologie. Důraz přitom klademe na spontaneitu a flexibilitu, na kterou slyší především tzv. generace Y,"...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?