Některé hotelové či wellness provozy potřebují víc reklamy než jiné. A byť dnešní doba škrtů na všech možných stranách a úrovních propagaci příliš nepřeje, zříci se reklamy úplně by nebylo to správné řešení. Nástroje internetového direct marketingu jsou totiž schopné nezávisle na velikosti vašeho provozu dosáhnout za relativně malých nákladů velice dobrých účinků. Vytvořit správný direct mail se ale musí umět a kromě potřebného know-how je zapotřebí také dostatek času a vůle šířeji se zabývat otázkou corporate identity. PROPAGUJTE JEDNODUŠE...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?